Ondernemers Voor Alverna

Alverna is een kleine maar ondernémende gemeenschap. Binnen Alverna zijn veel ondernemers actief, waarvan er 60 aangesloten zijn bij de OVA; Ondernemers Voor Alverna.

De OVA laat graag de ondernemers kennis maken met elkaar. Door elkaar te kennen kan er mogelijk werk gegund worden aan elkaar of kan er een samenwerking ontstaan.

Een van de belangrijkste doelen is het organiseren en ‘financieren’  van een aantal activiteiten op ‘ons Alverna’. Hiermee houden we ons dorp levendig.

Welke activiteiten bedoelen we dan:

  • Koningsdag
  • De Vierdaagse (de brug die op de Heumenseweg staat, waar de Neutekrakers muziek op maken)
  • Intocht Sinterklaas
  • Kerstborrel
  • Ook draagt de OVA financieel bij aan de uitgave van ‘Alverna natuurlijk’  en krijgen diverse Alvernese verenigingen een jaarlijkse bijdrage van de OVA.

Bij bovengenoemde bijeenkomsten zijn jong en oud van harte WELKOM.

Sinds eind 2015 spreken we dan ook van ‘Ondernemers Voor Alverna’!

Hebt u een idee of een voorstel voor de OVA, of wilt u uw hulp aanbieden voor een activiteit, neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Graag tot ziens bij één van onze activiteiten!

Elly Jaspers / voorzitter; 06-226 453 72

Marja Jeurissen / penningmeester; 06-549 400 72

Renė Jeurissen / secretaris; 06-546 547 58

Astrid Janssen / algemeen bestuurslid

Marijke Cornelissen / algemeen bestuurslid; 06-128 383 48